tisdag 19 juni 2007

Filocafé hösten 2006

Filocafé var väl besökt.

Några bilder från Hangö seminariet 2007

Samling på fredagen. Till vänster, uppifrån: Joonas, Lasse och Andreas.
Till höger: Viggo, Nora, Otto, Linus och Matias.

Magnus samlar sig också.

Lite senare, nya gäster. Otto, Viggo, Hanna, Matias, Arvi, Joonas och Nora.

Fri samvaro på natten. Med gitarr.

Diskussion på Café Park, Thomas inleder.

Thomas och Viggo.

Några bilder från Hangöseminariet 2006

Fri samvaro på kvällen. Nora, Marianne, Janne, Rasse.

Sokratisk dialog på klipporna ledd av Elli.
Fri diskussion i bersån.

Några av deltagarna på Hangö seminariet 2005

Staffan, Valter, Basse, Axe
Kim, Stefan, Ferkku, Janne, Marianne, Helen

Några bilder från Hangö seminariet 2004

Vandring bland klipporna.

Stena, Ankka, Ferkku, Fredrik, Stefan, Valter
Karin, Nora, Peppe.